280 ש”ח 400 ש”ח

הקורס כולל:

חוזה לרכישת דירה

תנאים לכריתת חוזה | זכרון דברים | ביטול חוזה | הפרה יסודית

מתי הסכם הופך לחוזה,  האם לחתום על זכרון דברים, האם חוזה חייב להיות בכתב  או שיכול להיות גם בע”פ, מה חייבים לספר לצד השני במהלך המשא ומתן, מה זו הפרה יסודית, מתי אפשר לבטל חוזה בהודעה לצד השני ומתי צריך את בית המשפט כדי לעשות זאת – אם החלטת לקנות דירה או להשקיע בנדל”ן ואת/ה לא יודע/ת את התשובה לאחת השאלות הללו – הקורס הזה הוא בשבילך! 

בקורס זה נענה בתוך 3 שעות על כל השאלות הללו – נעבור ביחד על חוזה מכר של דירת יד שניה, ונסביר כל סעיף בו. הכרת הבסיס המשפטי של דיני החוזים בישראל תעזור לך לקבל החלטות טובות יותר ובעיקר להבין על את/ה חותמ/ת. 

מרצה: עו”ד אבי חי

תנאים לכריתת חוזה – בקורס נדבר על התנאים הבסיסיים להתהוות של חוזה בישראל, ביניהם: הצעה, קיבול, מסוימות וגמירת דעת. בנוסף נסביר מהו זכרון דברים ומדוע כדאי או לא כדאי לחתום עליו. 

חוסר תום לב במשא ומתן והשכלותיו –  איזה דברים חייבים לספר לצד השני במשא ומתן ואיזה הצהרות צריך לתת בחוזה. האם תמיד מותר לפרוש ממשא ומתן או שפרישה ממשא ומתן עלולה להיחשב לחוסר תום לב בנסיבות מסוימות? האם מותר לעשות כמה משאים ומתנים במקביל?

פגמים בכריתה – קיימים ארבעה פגמים שיכולים להביא לביטול חוזה: טעות, הטעיה, כפיה ועושק – נסביר על כל אחד מהם. בנוסף נסביר מתי אפשר לבטל חוזה בהודעה לצד השני ומתי צריך את בית המשפט לשם כך. 

מבנה החוזה ומושגים שונים – נעבור ביחד על מרבית מהסעיפים של החוזה ונסביר מושגים כמו: “ביחד ולחוד”, כספים בנאמנות, הפרה יסודית וייפוי כוח בלתי חוזר. 

פיצויים  – נציג שלושה סוגים של פיצויים: פיצוי מוסכם, פיצוי בגין נזק (פיצוי שלילי) ופיצוי קיום החוזה (פיצויים חיוביים) – נסביר על כל אחד מהם.